Cursant la titulació en Governança Open Data, et convertiràs en un professional de les dades obertes per a les institucions publiques.

La nostra titulació en Governança Open Data (40 hores) està formada pels Certificat Professional en Governança Bàsic  (20 hores) i Certificat Professional en Governança Avançat (20 hores).

Competències:

– Dominar els conceptes bàsics en Open Data (Teòrics, Legals i Pràctics) i conèixer les principals experiències d’Open Data.

– Ser capaç de conèixer les principals fonts de dades obertes i algunes aplicacions pràctiques amb finalitat social o de negoci.

– Conèixer algunes eines bàsiques per la reutilització de dades obertes.

– Conèixer tot el procés per aconseguir publicar Dades obrtes.

– Eines bàsiques per a visualitzar dades.

Dirigit a: 

– Persones treballadores de l’administració publica que volen especializar-se en processos d’Open Data o Govern Obert.

– Consultors externs dedicats a d’Innovació Pública o Comunicació Política.

– Persones que reutilitzen les dades obertes dels sector públic per a projectes socials o econòmics

Programa:

Certificat Professional en Governança Bàsic

1.1 Introducció a l’Open Data (4 hores)
1.2 Legal Open Data (4 hores)
1.3 Economia Open Data e Impacte Social (4 hores)
1.4 Reutilització de Dades Obertes (4 hores)
1.5 Procés de Publicació de Dades (4 hores)

Certificat Professional en Governança Avançat:
2.1 Experiències Open Data (4 hores)
2.2 Utilització de Dades Obertes reals (4 hores)
2.3 Divulgació Open Data (4 hores)
2.4 Institucions intel·ligents, aplicar dades obertes a les decisions (4 hores)
2.5 Dades Enllaçades 1 (4 hores)

Si vols més informació, omple el formulari:

    Curs en el que estàs interessat

    On vols fer la formació?