Per què formar-nos per desenvolupar Apps basades en Dades? Per a promoure la reutilització de les dades obertes és necessari la creació d’interfícies que permetin la reutilització d’aquestes dades per part de l’usuari final, en aquest sentit les apps són una eina per transformar dades en utilitats concretes, en informació per a les persones.

L’itinerari de desenvolupament d’apps vol generar oportunitat fomentar l’ocupació local amb la creació d’aplicacions per a dispositius mòbils amb dades obertes. El desenvolupament d’Apps basades en dades és una  de les oportunitats que genera la publicació d’informació pública en “open data”, permet  reutilitzar dades obertes per a generar  productes, com son les Apps per a mòbils. A més a més, la feina de desenvolupador de App és una de les professions amb més demanda no coberta a l’àrea metropolitana de Barcelona, per tant aquest estudis suposen una clara  oportunitat de ocupabilitat.

Et proposem un itinerari on la primera part de l’alumnat rebrà la formació bàsica sobre com reutilitzar les dades obertes que consta de 8 mòduls de formació presencial (una tarda  a la setmana 4 hores de formació). I una segon apart  d’especialització per aprendre a desenvolupar Apps basades en dades obertes, una formació semipresencial, totalment pràctica, la millor manera d’aprendre a desenvolupar Apps és practicant. Les persones que cursin aquest itinerari tindran el repte de desenvolupar una App al llarg de les sessions.

Competències

  • Conèixer les diferents fonts de dades obertes i la seva utilitat.
  • Ser capaç de aplicar o gestionar les dades obertes per l’empresa.
  • Ser capaç de desenvolupar un app basada en dades. 

Dirigit a:

  • Persones que vulgui aprendre com realitzar una APPS (aplicacions) bàsiques usant dades obertes

Requeriments:

  • Per a poder cursar aquests certificats s’han de tenir coneixements bàsics de programació orientada a objectes (preferentment Java)
  • Per a desenvolupar en Android es requereix qualsevol sistema operatiu
  • Per a desenvolupar en iOS es requereixen els sistema operatiu OS X (Mac)
  • Per a cursar el mòdul avançat es requereix el mòdul bàsic

Modalitat: Semipresencial

Total: 96 hores, 32h presencials, 64 hores online/distancia

La primera part de l’itinerari, la formació bàsica sobre Open Data consta de 8 mòduls de formació presencial, una tarda  a la setmana 4 hores de formació presencial.

La segona part consta del certificat d’especialització que esta orientat a aprendre  programació d’APPS. Combinar aquests coneixements per a ser capaç de crear apps basades en dades obertes. Aquests certificat té dues característiques: semipresencial i pràctic, i requereix una dedicació de les persones participants de 20h setmana (cada setmana 4 hores sessió presencial, 16 hores de treball a distància)

Programa:

Certificat Professional en Business Bàsic (16 hores presencials)
1.1 Introducció a l’Open Data (4 hores)
1.3 Economia Open Data e Impacte Social (4 hores)
1.4 Reutilització de Dades Obertes (4 hores)
1.6 Bases Tècniques Legal Data i Dades Enllaçades (4 hores)

Certificat Professional en Business Advanced (16 hores presencials)
2.6 Visualització de Dades (4 hores)
2.7 Anàlisi de Dades de XXSS (4 hores)
2.8 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (1) (4 hores)
2.9 Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (2) (4 hores)

Cetificat especialitzat Desenvolupar Apps amb dades  (80 hores, 16h presencials, 64 hores online/distància)

(semipresencial. Cada setmana: 4h sessió presencial + 16h treball online)

Continguts / sessions presencials cada setmana
3.10 Introducció a la programació de Apps basades en dades (4 hores)
3.11 Obtenció de dades (4 hores)
3.12 Gestió i visualització de dades (4 hores)
3.13 Manipulació i estructuració de dades (4 hores)
3.14 Projecte d’app (4 hores)
3.15 Architectura i dades base (4 hores)
3.16 Construir una Aplicació pràctica (4 hores)
3.17 Funcionalitats avançades (4 hores)