Les dades obertes són una oportunitat de generar una font d’informació compartida, són una eina més per a conèixer la societat, entendre-la i millorar-la. Obrir les dades des de l’adminsitració pública beneficia la transparència i la participació ciutadana. Es tracta d’una oportunitat per a la ciutadania que vulgui impulsar projectes socials, econòmics o d’investigació.

Però l’obertura de dades és només un pas cap a l’utilització de les dades per a la transparència i la participació ciutadana. L’altre pas és que aquestes noves fonts de dades s’utilitzin, hi hagi demanda. Per això, formar-te en el valor de les dades obertes i en les utilitats que els hi pots donar és una aposta de futur. Una aposta per a la innovació.

EXPERIÈNCIA DE PROFESSIONALS

L’Open Data School ofereix dues titulacions professionals; el grau de formació més alt: Periodisme de dades i Màrketing Data. A continuació, diversos professionals en els dos àmbits expliquen per què formar-te en dades obertes.

Periodisme de dades

El periodisme de dades és una nova oportunitat per a la professió. Una manera d’explicar històries de manera visual i atractiva. A més, en l’era de les fake news, les dades són la informació més objectiva per combatre-les.

Aquests són alguns dels motius pels quals estudiar periodisme de dades explicats per professionals del sector:

Màrketing Data

En el màrqueting, l’anàlisi de dades sempre ha estat una peça clau. Per focalitzar les accions, per entendre com funciona la demanda del producte i per aprofitar les oportunitats.

Ara per ara, el volum de dades generades ha obert possibilitats fins ara impossibles d’imaginar. Cada vegad es genera més informació i gestionar-la és més complex. Per això és important formar-se en aquest àmbit de les dades. Un dels àmbits amb més demanda laboral actualment.