El model de formació d’Iniciativa Barcelona Open Data es basa en un enfocament flexible que s’adapta a les necessitats, possibilitats i horaris de cada persona interessada en progressar en l’ús de l’Open Data per al seu treball. Tenim 4 tipus de formació:

  • Cursos: són activitats especialitzades de contingut especialitzat relacionat amb un tema específic.
  • Certificat professional: un certificat professional és una titulació reconeguda pel ODI composta per un conjunt de mòduls. Aquests programes doten als professionals de coneixements per realitzar la seva activitat professional en el camp de l’Open Data, o utilitzant les dades obertes per a això.
  • Certificat superior: És una titulació que engloba diversos certificats professionals per a la planificació, gestió i utilització d’open data en organismes públics o empreses privades
  • Titulacions professionals: són titulacions avançades que formen als professionals en tot el que necessiten per planificar i optimitzar la seva activitat utilitzant les dades obertes. Aquestes engloben formació en open data i en el seu ús per a activitats professionals específiques. Estan compostes de diversos certificats del ODI. La formació fa un itinerari des dels fonaments de l’Open Data als coneixements tècnics més avançats
  • Certificats especialitzats: Certificat centrat en una matèria o unes eines concretes per treballar les dades.

Totes les formacions d’Iniciativa Barcelona Open Data estan impartides per professionals de reconegut prestigi en l’Open Data o en l’ús de les dades obertes i es componen d’hores de docència i práctcas online tutoritzades.

Els certificats i titulacions estan homologades per l’ODI, organisme internacional.

Cursos Cert. Prof Cert. Sup Tit. Professional
Contingut Tècniques específiques Ús professional de Open data Gestió d’Open data Ús avançat de Open data en entorns pro
Tipus de públic Persones amb necessitats puntuals Professionals amb necessitats que volen fer servir Open data a la seva feina Persones que volen articular la seva carrera en la gestió i planificació de Open data Professionals de divers àmbit que vol fer servir el opendata per ser un professional d’avantguarda
Hores teòriques 2 hores   (aprox) 8/10 hores (aprox) 8/10 hores (aprox) 26/30 hores (aprox)
Hores pràctiques 2 hores (aprox) 8/10 hores (aprox) 8/10 hores (aprox) 26/30 hores (aprox)
Certificat ODI No Si Si
Prioritat en assignació de plaça No Si
Descompte No X% X%
Pagament a terminis No No Si
Consulta els nostres cursos Consulta la nostra oferta Consulta la nostra oferta Consulta la nostra oferta

Formació sobre open data, dades obertes, gestió i reutilizació de la informació del sector public – RISP -, informació pública disponible, gratuita i amb llicències de lliure reutilització.

Descobreix i utilitza eines per treure valor a les dades obertes amb ús prioritari d’eines open source, open software, open system software, software lliure i free source software.